Hem

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden är ett unikt museum där du lär känna skeppsgossarnas historia. Här hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design

Välkommen till Najadens Vänners Hemsida!
Årsmöte Najadens Vänner 010
 Årsmötet 2013 med Anders Bergenek, John Sjölin och Lars Ohlsson

Årsmötet äger rum den 25 mars 2014

I Sjömanskyrkan Strandgatan 5, Halmstad kl. 18.30

Kallelse årsmöte 2014
Verksamhetsberättelse för 2013.

Dagordning

Räkenskapsutdrag för 2013 lämnas ut vid årsmötet

Verksamhetsplanering för 2014 lämnas ut vid årsmötet.

Årsmötets protokoll 2013.

Läs protokoll från 2010 - 2013

Renovering etapp 1 färdigställdes april 2013.

23 oktober 2012 beslöt Halmstads kommun att avvyttra sitt ägande av Najaden genom försäljning, som gåva eller skrotning. Så sent som januari 2014 hade inkommit fyra bud.

Veteranflottiljen, Stockholm 315 000 kr.

Seilskuteforeningen, Norge 300 000 kr.

Fairtransport Shipping, Nederland 10 € (ca 100 kr.)

Insamlingsstiftelsen Najaden som en gåva.

 
Halmstads kommun har accepterat budet från

Seilskuteforeningen Öst i Viken, Norge, men!

Innan Najaden kan lämmna Halmstad måste Utförsel- och Export tillstånd bevilljes av Riksantikvarieämbetet.

Brev från Najadens Vänner till Riksantikvarieämbetet.

Läs om räddningsaktion på Facebook.

Läs Najadens Historia, Gåvobrev och skeppsgossarnas berättelser

I Fotogalleriet kan ni se bilder av Najaden

Om Najadenmodell i Rådhuset

Kolla våra Nyheter

Vår hemsida är alltid  aktuell med information...

Bilder Åke Hassbjer, John Sjölin, Stefan Hoff, Birgitta Johansson och Najadens arkiver

Trossdäck städad 2013
969998_198435933651781_74964948_n1
Najadenlördag 026
sommar
avmastad
SAM_0474
SAM_0797
1_nedkapp
mot_fören
Ny oljade däck 2013

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]